تب سنج غیر تماسی Aiqura مدل AD801

220,000 تومان

کاربرد :

جهت نمایش دمای بدن انسان ، دمای محیط و اشیا

تب سنج غیر تماسی Aiqura مدل AD801

220,000 تومان